Lưu trữ

Để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh của Công ty, Chúng tôi đã mua 05 xe của Quang Vinh Motor. Quá trình sử dụng, chúng tôi rất hài lòng về chất lượng xe và thái độ phục vụ của nhân viên Công ty. Xe của chúng tôi chạy an toàn và tiết kiệm dầu. Đem lại hiệu quả kinh tế hơn so với các dòng xe tải trước đây đã sử dụng